Książka: „Sługa Mesjasza”

„Sługa Mesjasza” – Lucyna Montusiewicz

„Wywiad rzeka przeprowadzony z ks. Pawłowskim przez Lucynę Montusiewicz ukazuje ks. Grzegorza jako człowieka trzech kulturowych ojczyzn.

Jedną z nich stanowi tradycja żydowska, z której został wyrwany jako mały chłopiec i z którą identyfikuje się tym mocniej, im głębiej przeżywał życiowe burze. Drugą ojczyzną była mu Polska, gdzie spotkał wiele życzliwych dusz, odnalazł powołanie do służby Bogu Abrahama i Jezusa, doświadczył wielkiej solidarności w cierpieniu. Trzecią ojczyznę wyznaczają słowa św. Pawła kierowane do pierwszych chrześcijan: „Nasza ojczyzna jest bowiem w niebie” (Flp 3,20).

Patrząc spojrzeniem wiary na szlak życiowych zmagań, można harmonijnie łączyć miłość do dwóch ziemskich ojczyzn i ukazywać piękno życia, w którym Bóg ukazuje swój sens w zaułkach ludzkich absurdów”.

(z Przedmowy arcybiskupa Józefa Życińskiego do książki Sługa Mesjasza).

Koszt książki: 20zł

Koszt przesyłki wg taryf Poczty Polskiej.

Zamówienia prosimy składać telefonicznie lub mailowo.

Książka do kupienia również w biurze Egeria.

Książka: „Modlitwa Pańska Ojcze nasz”

„Modlitwa Pańska Ojcze nasz jako synteza chrześcijańskiej duchowości” – abp Bolesław Pylak

Modlitwę Ojcze nasz odmawiamy często. Stała się ona codziennością w naszym duchowym kontakcie z Bogiem, który ujawnił, że jest naszym Ojcem. Swoje ojcowskie Oblicze objawił poprzez swojego Syna, którego posłał w stworzony przez siebie ziemski świat. Tenże Syn przyjął ludzką naturę za własną; stał się człowiekiem, jednym z nas. Jako Bóg wniósł w życie ludzkie wielkie wartości. Najpierw swoją miłością zniweczył zło moralne, czyli grzech popełniony przez naszych prarodziców, który stał się źródłem wszystkich grzechów uczynkowych całej ludzkości. Dzieło to określamy mianem odkupienia. Ponadto wysłużył nam Boże życie. Właśnie dzięki Niemu stajemy się dziećmi Bożymi, zatem także Jego braćmi. W zjednoczeniu z Nim tworzymy nową wspólnotę religijną, zwaną chrześcijaństwem.

[…]

Modlitwa Ojcze Nasz jest w pewnym sensie streszczeniem religii chrześcijańskiej. Zawiera w sobie główne jej składowe elementy. Układ ich jest również rozumnie uporządkowany, zgodnie z ich obiektywną wartością. Najpierw uwzględnia naszą relację do Boga. W dalszej kolejności zwraca się do Niego z prośbą o pomoc w zaspokojeniu najważniejszych potrzeb życia ludzkiego.”

(z Wprowadzenia do książki).

Koszt książki: 15zł

Koszt przesyłki wg taryf Poczty Polskiej.

Zamówienia prosimy składać telefonicznie lub mailowo.

Książka do kupienia również w biurze Egeria.

Książka: „Ojcze Nasz w językach słowiańskich”

„Ojcze Nasz w językach słowiańskich” – Ks. dr Julian Kapłon

W książce „Ojcze Nasz” ks. dr Juliana Kapłona znajdziemy niezwykły zbiór modlitwy „Ojcze Nasz” w językach:

– słowiańskich: m.in.: polski, kaszubski, dolnołużycki, czeski, słowacki,

– południowo-słowiańskich: m.in.: słoweński, chorwacki, bośniacki, macedoński

– wschodnio-słowiańskich: m.in. bałoruski, rosyjski, ukraiński

oraz dodatkowo w języku aramejskim, hebrajskim, greckim i łacinie.

Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie

Bliższe informacje w biurze Egeria lub telefonicznie.

Książki ks. Ryszarda Winiarskiego

Egeria poleca książki księdza Ryszarda Winiarskiego.

Cena każdej z książek: 20zł

Książki są do kupienia w biurze Egerii lub za zaliczeniem pocztowym.

Książka: „Twórca Domu Polskiego w Jerozolimie”

„Twórca Domu Polskiego w Jerozolimie” – Życie i dzieło ks. Marcina Pińciurka

autor: Ks. Zygmunt Lipski

„Są takie miejsca na ziemi, w których serce Polaków bije mocniej i radośniej. Do takich miejsce bez wątpienia należy w Jerozolimie Dom Polski usytuowany w Starym Mieście w pobliżu Via Dolorosa, Golgoty i Bożego Grobu – najważniejszych miejsc dla wyznawców Chrystusa. Dom ten prowadzony z wielkim poświęceniem i oddaniem przez Siostry Elżbietanki zawsze wypełniony jest polskimi pielgrzymami, którzy przybywają z kraju i zza granicy, aby nawiedzić Miejsca Święte. Przechodzący uliczkami Starego Miasta żydzi, chrześcijanie i muzułmanie mogą zobaczyć duży napis „Dom Polski” umieszczony przed tą posesją. Wielu przechodzących, a zwłaszcza sąsiedzi, z sympatią i wdzięcznością myśli o Polsce i o Polakach. W ten sposób spełnia się marzenie ks. Marcina Pińciurka, kapłana pochodzącego z Polski, z ziemi lubelskiej, który mocno pragnął, aby  w sercu Jerozolimy biło serce Polski”.

(z Przedmowy)

Koszt książki: 20zł

Koszt przesyłki wg taryf Poczty Polskiej.

Zamówienia prosimy składać telefonicznie lub mailowo.

Książka do kupienia również w biurze Egeria.