Kim była Egeria?

Egeria była pątniczką która w IV wieku (między 381 a 384 rokiem) udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej.

Swoją wędrówkę Egeria uwieczniła potoczną łaciną w dziele zatytułowanym Itinerarium Egeriae. Opisała w nim m.in. podróż na górę Synaj (dzisiejszy Egipt) i na górę Nebo (dzisiejsza Jordanii) oraz Jerozolimę – miasto na wzgórzach w którym każde nabożeństwo i każda uroczystość ma głęboki duchowy sens.

Zarząd Egeria sp. z o.o.

Paulina Kulesza

Prezes Zarządu

Wojciech Wnuk

Wiceprezes Zarządu

Anna Wilczyńska

Członek Zarządu

Gwarancja turystyczna